Velkoplošná puzzle: nová nemocníce Reiner de Graaf Krankenhaus v nizozemském městě Delft.

Data

Typ budovy Nemocnice a domovy senioru
Plocha 2.000 m²
Země Nizozemí

Pro pokládku podlahy v nové nemocnici byly zvoleny osvědčené produkty značky codex.  Výsledkem bylo jedinečné velkoplošné „puzzle“ sestávající z 32 dvou různých barev dlaždic, jejich různých formátů a velikostí.

Prvním krokem velkorysé mise „codex“ na tomto stavebním projektu bylo zbudování potěru v přízemí nemocnice. Ve vstupním prostoru byla instalována hydroizolační podložka codex Hydrostop, která na jedné straně izolovala podklad a na druhé straně odbourává pnutí mezi podkladem a dlažbou.  Pro přilepení podložky bylo použito rychlé lepidlo codex RX 6 Turbo. Vlastní dlažba byla lepena flexibilním lepidlem codex CX 3.

Pro nemocniční chodby byly požadovány silnější vrstvy lepidlového lože. Z tohoto důvodu zde bylo po napenetrování  savého podkladu ochrannou disperzní penetrací codex FG 340 naneseno lehčené lepidlo codex Power Maxx.

Veškeré použité produkty codex se vyznačují velmi malým obsahem emisí a mají ekologické označení EC 1 PLUS.

Použité výrobky

FG 340 Ochranná penetrace

Ochranná penetrace s velmi nízkými emisemi codex FG 340 je univerzálně vhodná pro všechny savé minerální podklady a ochraňuje před vlhkostí z kladečských malt.

Hydrostop Utěsňující a oddělující podložka

codex Hydrostop je vodonepropustný, proti roztržení odolný, trhliny přemosťující těsnící pás, který snižuje pnutí, pod keramické prvky a krytiny z přírodního kamene. Slouží ke spolehlivému utěsnění vlhkostí zatížených podkladů.

Power RX 6 Turbo Rychlé, tenkovrstvé i tekuté lepidlo

Rychle tvrdnoucí, vysoce flexibilní tenkovrstvá a tekutá lepicí malta codex Power RX 6 Turbo je vhodná pro pokládku na stěny a podlahy.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu