Podlahový systém Arturo EP2070 WHG Protect

Chemicky odolný podlahový systém na bázi epoxidových pryskyřic pro účinnou a trvalou ochranu spodních vod v prostředí s vyžadovanou certifikací  WHG (Zákon o vodním hospodářství, platný ve Spolkové republice Německo 2009).

Poznámka: Je-li některý z uvedených systémových výrobků ARTURO uveden pouze v německé verzi, vyžádejte si podrobnější informace u našeho specialisty (kontaktní osoby)

ART_CZ_EP2070
  • Lité podlahy
  • Základní nátěr
  • Podklad

Product information

Výhody

  • vysoká odolnost proti chemikáliím podle WHG
  • odolný proti úderům, nárazům a opotřebení                            
  • přemosťující trhliny (2 mm)

Systémová informace

Nátěrový systém:
vícevrstvý, na bázi EP-pryskyřic

Vlastnosti:
vysoká chemická odolnost podle WHG

Zatížitelnost:
pro střední až vysoké mechanické zatížení

Oblast použití:
LAU - plnící zařízení, sklady chemikálií, nádrže, překladiště
HBV – hydraulické výtahy, strojovny, výrobní a zpracovatelské prostory v chemickém průmyslu, farmacii a laboratořích

Relevantní normy:
Ochrana vody podle zákona o vodním hospodářství (WHG) v oblastech (LAU) pro skladování, plnění a překládání a oblastech (HBV) pro výrobu, zpracování a užití; Bau und Prüfgrundsätze DIBt:
Nátěrové systémy betonu v systémech pro skladování, plnění a překládku, stav červenec 2005, klasifikace do 3 tříd, LAU 1-3 a HBV 1-3

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu