Arturo EP2480 Litá podlaha

2-K elektricky vodivá, barevná, bezrozpouštědlová litá podlaha na bázi epoxidové pryskyřice pro vnitřní prostředí ve kterém je pracováno s výbušnými nebo hořlavými látkami (bod vzplanutí <55°C)

Oblast použití

Vhodná jako trvalá, bezespará, barevná litá podlaha pro cementové podklady.  Arturo EP2480 Verlaufbeschichtung je vhodná jako litá podlaha pro lehce až středně těžce zatěžované podlahy, zvláště pro prostory, ve kterých jsou předloženy zvláštní požadavky na schopnost odvést elektrický náboj:

  • sklady rozpouštědlových hmot a sklady hnojiv
  • výrobní prostory nebezpečných výbušných hmot
  • muniční sklady
  • prostory chráněné proti explozi

Výhody výrobku / vlastnosti

  • splňuje požadavky podle DIN EN 1081, DIN EN 61340-5-1 (týká se svodového zemnícího odporu), DIN EN 61340-4-1
  • odolná úderům, nárazům a opotřeben
  • těsná proti kapalinám
  • samorozlévací
  • bezespará   

Technická data

Nejnižší teplota podkladu:  + 10 °C a + 3 °C nad rosným bodem. Teplota v místnosti a teplota při zpracování: Minimální  + 15 °C Maximální  + 30 °C Optimální   + 20 °C Max rel. vlhkost vzduchu: 80%. (Všeobecně platí: vysoké teploty zkracují dobu zpracování, nízké teploty zpomalují vytvrzování).
Spotřeba

ca 2,50 kg/m².

Poměr míšení

84,0 hmotnostních dílů komponentu A
16,0 hmotnostních dílů komponentu B

Mechanicky zatížitelná

po 3 dnech*

Tloušťka vrstvy

ca 1 - 2 mm. doporučeno: 1,5 mm

Obsah pevných částic

100%

Shore-D (7d/21°C/60% rel, vlhkost vzduchu)

ca 80-85

Pevnost v tahu za ohybu (7T/21°C/60% rel. vlhkost vzduchu)

50 - 70 MPa (N/mm²)****

Pevnost v tlaku (7T/21°C/60% rel. vlhkost vzduchu)

80 - 90 MPa (N/mm²)****

Informace objednávky

Různé barvy
Různé barvy

Značky a symboly kvality

Arturo_Pictogram_Impermeable_DE.png
Arturo_Pictogram_Maintenance_DE.png
Arturo_Pictogram_Seams_DE.png
Arturo_Pictogram_Electrically_DE.png
Arturo_Pictogram_Fire_DE.png
Arturo_Pictogram_Scratch_DE.png

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu