Arturo EP2500 Litá podlaha

2-K standardní, vysoce zátěžová litá podlaha na bázi epoxidové pryskyřice, plnitelná či s posypem žíhaným křemičitým pískem

Oblast použití

Vhodná jako trvalá, bezespará, barevná litá podlaha pro cementové podklady.  Arturo EP2500 Verlaufbeschichtung je vhodná jako litá podlaha pro středně až těžce zatěžované podlahy, zvláště pro:

 • průmyslové haly
 • potravinářský průmysl
 • dílny
 • výrobní prostory
 • automobilový průmysl

Výhody výrobku / vlastnosti

 • bezespará a těsná proti kapalinám
 • samorozlévací
 • rychlý vývoj pevnosti
 • odolná úderům, nárazům a opotřebení
 • vysoká pevnost v tlaku a za ohybu
 • vysoká chemická odolnost
 • možnost protiskluzéího provedení
 • bezprašná a snadno se udržující 

Technická data

Nejnižší teplota podkladu:  + 10 °C a + 3 °C nad rosným bodem. Teplota v místnosti a teplota při zpracování: Minimální  + 15 °C Maximální  + 30 °C Optimální   + 20 °C Max rel. vlhkost vzduchu: 80%. (Všeobecně platí: vysoké teploty zkracují dobu zpracování, nízké teploty zpomalují vytvrzování).
Spotřeba

vrstva tl. 1 mm: ca 1,60 kg/m2/mm
vrstva tl. 2 mm: ca 1,75 kg/m2/mm
vrstva tl. 3 mm: ca 1,85 kg/m2/mm

Poměr míšení

85,0 hmotnostních dílů komponentu A
15,0 hmotnostních dílů komponentu B

Mechanicky zatížitelná

po 3 dnech* 

Tloušťka vrstvy

ca 1 - 3 mm

Obsah pevných částic

100%

Shore-D (7d/21°C/60% rell. vlhkost vzduchu.)

ca. 85

Pevnost v tahu za ohybu (7T/21°C/60% rel. vlhkost vzduchu)

50 - 70 MPa(N/mm²)

Pevnost v tlaku (7T/21°C/60% rel. vlhkost vzduchu)

80 - 90 MPa (N/mm²)

Informace objednávky

Různé barvy
Různé barvy

Značky a symboly kvality

Arturo_Pictogram_Fire_DE.png
Arturo_Pictogram_Impermeable_DE.png
Arturo_Pictogram_Maintenance_DE.png
Arturo_Pictogram_Scratch_DE.png
Arturo_Pictogram_Food_DE.png
Arturo_Pictogram_Chemicals_DE.png

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu