Arturo EP6950 Grundierung Penetrace/ uzávěra vlhkosti

Uzávěra vlhkosti při zvýšení zbytkové vlhkosti (≥ 5% CM) nebo na nesavé podklady (2-K, EP)

Oblast použití

Vhodná jako přídržná vrstva na kovové, sádrové a cementové podklady. Arturo EP6950 Grundierung je vhodná zejména jako:

 • přídržný můstek (přesypaný pískem) na porézní podklady pod Arturo podlahové systémy (max. zbytková vlhkost 5%)
 • přídržný můstek pro Arturo maltové podlahy při aplikační technice „mokré do mokrého“ (max. zbytková vlhkost 5%)
 • s přebytkem přepískovaná penetrace pro zpevnění povrchové plochy minerálníc podkladů, jako potěrů cementových, kalciumsulfátových atd.
 • uzávěra vlhkosti na cementových podkladech (< 5% CM).

Při jiných typech podkladů si, prosím, vyžádejte odborné poradenství.

Výhody výrobku / vlastnosti

 • bez rozpouštědel
 • velmi nízké emise
 • výborné zpracování
 • dobrá přídržnost (i jako mezivrstva)
 • univerzální použití
 • nepěnivý charakter
 • rychlý systém v kombinaci a Arturo epoxy urychlovačem

 

Technická data

Spotřeba

Jako uzávěra vlhkosti: první vrstva musí být vždy uzavřená a tvořit „film“, min. 500 g/m2 u betonových podlah, min. 700 g/m2 u anhydridů a cementových podlah.
Viz také „Arturo infolist Osmóza“
Penetrace: ca 200 – 500 g/m2 pro vrstvu, jako škrábaná špachtlovaná vrstva: ca 500 – 1300 g/m2 v závislosti na podkladu a způsobu použití.

Poměr mísení

66,0 hmotn. dílů komp. A
34,0 hmotn. dílů komp. B

Obsah pevných látek

100%

Informace objednávky

xxxxx
61060
61102

Značky a symboly kvality

Arturo_Pictogram_Heating_DE.png
Arturo_Pictogram_Renovations_DE.png

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu