Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.

Arturo Unique Flooring

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[ARTURO Czech Republic] Flyout

Beratung

Arturo Zákaznický servis

Technický servis

Newsletter

Arturo ve Vaší blízkosti

Floorconfigurator

Vytvořte si vlastní podlahovou krytinu Arturo s vločkami.

Ke Floorconfigurator

Máte problém?

Rádi Vám pomůžeme!

[ARTURO Czech Republic] Flyout

Beratung

Arturo Zákaznický servis

Technický servis

Newsletter

Arturo ve Vaší blízkosti

Floorconfigurator

Vytvořte si vlastní podlahovou krytinu Arturo s vločkami.

Ke Floorconfigurator

Litá podlaha

Arturo EP2480

2-K elektricky vodivá, barevná, bezrozpouštědlová litá podlaha na bázi epoxidové pryskyřice pro vnitřní prostředí ve kterém je pracováno s výbušnými nebo hořlavými látkami (bod vzplanutí <55°C)

Technický list výrobku

Kalkulačka spotřeby

Oblast použití

Vhodná jako trvalá, bezespará, barevná litá podlaha pro cementové podklady.  Arturo EP2480 Verlaufbeschichtung je vhodná jako litá podlaha pro lehce až středně těžce zatěžované podlahy, zvláště pro prostory, ve kterých jsou předloženy zvláštní požadavky na schopnost odvést elektrický náboj:

 • sklady rozpouštědlových hmot a sklady hnojiv
 • výrobní prostory nebezpečných výbušných hmot
 • muniční sklady
 • prostory chráněné proti explozi

Výhody výrobku / vlastnosti

 • splňuje požadavky podle DIN EN 1081, DIN EN 61340-5-1 (týká se svodového zemnícího odporu), DIN EN 61340-4-1
 • odolná úderům, nárazům a opotřeben
 • těsná proti kapalinám
 • samorozlévací
 • bezespará   
Spotřeba

ca 2,50 kg/m².

Poměr míšení

84,0 hmotnostních dílů komponentu A
16,0 hmotnostních dílů komponentu B

Mechanicky zatížitelná

po 3 dnech*

Tloušťka vrstvy

ca 1 - 2 mm. doporučeno: 1,5 mm

Obsah pevných částic

100%

Shore-D (7d/21°C/60% rel, vlhkost vzduchu)

ca 80-85

Pevnost v tahu za ohybu (7T/21°C/60% rel. vlhkost vzduchu)

50 - 70 MPa (N/mm²)****

Pevnost v tlaku (7T/21°C/60% rel. vlhkost vzduchu)

80 - 90 MPa (N/mm²)****

 

Nejnižší teplota podkladu:  + 10 °C a + 3 °C nad rosným bodem.
Teplota v místnosti a teplota při zpracování:

 • Minimální  + 15 °C
 • Maximální  + 30 °C
 • Optimální   + 20 °C
 • Max rel. vlhkost vzduchu: 80%.

(Všeobecně platí: vysoké teploty zkracují dobu zpracování, nízké teploty zpomalují vytvrzování).

Article Číslo výrobku Velikost balení
Arturo EP2480 10 kg Různé barvy Balení: A + B = 10 kg: A = 8,40 kg, B = 1,60 kg
Arturo EP2480 25 kg Různé barvy Balení: A + B = 25 kg: A = 21,00 kg, B = 4,00 kg

Arturo Unique Flooring

Upozornění. V závislosti na zvolení země budete nasměrováni na homepage naší dceřiné společnosti. Kontaktní osobu najdete na stránce imprint.